Velikonoční zajíčkova cesta

Další z našich akcí nesla název Velikonocní zajíckova cesta a probehla 21.4.2019 na Krížové hore. Na deti a jejich doprovod cekala dobrodružná cesta se zvírátky, na které plnili úkoly. Na deti cekalo 8 stanovišt s ruznými úkoly. Za úcast na cesticce deti obdržely slosovatelný lístek do tomboly. Dále soucástí programu byla i detská diskotéka, souteže, malování na oblicej, velikonocní foto koutek, výtvarná dílnicka, opékání špekácku a další. Samozrejmostí bylo i obcerstvení, vstupné bylo dobrovolné.

Hósovské kulturní spolek 2020